Jacob Sørensen - 8 måneder for tyveri af mad

Hjem
Ved Mols Herreds Ekstrarets dom 29. januar 1879 får min oldefars bror en dom på 8 måneders forbedringshusarbejde for tyveri.

Jacob var utilfreds med forplejningen, hvor han tjente, og brød derfor ind hos sin tidligere husbond og stjal bl.a. sigtebrød, flæsk, brændevin og en uldtrøje.

Han blev opdaget og smed derfor tyvekosterne fra sig; men blev fanget af bl.a. gårdmanden og hans nye karl.

Retten takserede forbrydelsen til 8 måneders forbedringshusarbejde samt i alt 18 kr. til omkostninger ifm. retssagen. Unægtelig en barsk omgang for en ikke tidligere straffet eller tiltalt.

Jacob kom senere - 1880 - til at tjene i Tulstrup sogn, Aarhus amt; men herefter fortoner sporene sig. Dog vides det, at han udeblev fra session i 1883...

Jacob Sørensen er min oldefars bror.

Data for Jacob Sørensen

Jacob Sørensen Jacob Sørensen Jacob Sørensen