Udsen slægten

Hjem
Udsen-slægtens oprindelse

Udsen-slægten er en af de allerældste danske adelslægter. Dens medlemmer i den første tid er imidlertid svære at finde præcist, da dels at skriftlige kilder er få, og dels at slægtens medlemmer ikke altid brugte navnet "Udsen". Mere

Forbindelse til Hvide-slægten

Udsen-slægten har med stor sandsynlighed dybe rødder i landets førende slægter omkring år 1000; bl.a. den vidt forgrenede Hvide-slægt. Kendte personer i denne slægt er bl.a. stamfaderen Skjalm Hvide, hans søn Asser Rig og dennes sønner Absalon og Esbern Snare. Mere

Margrethe Vognsdatter

Margrethe Vognsdatter er central i slægten i den tidlige middelalder. Der er indicier på, at hun - der var af den kendte Hvide-slægt - giftede sig med en "Udsen", som måske var en efterkommer af Ebbe Skammelsen - ham fra folkevisen. Mere

De kendte Udsen'er

Udsen-slægtens blev vidt forgrenet i 1200-, 1300- og 1400-tallet. Da ikke alle i slægten brugte navnet Udsen konsekvent, må selv Adelsårbogen give op med at udrede det indbyrdes slægtskab mellem de forskellige personer. Mere

Henrik Ebbesen Udsen og hans efterslægt

Slægtens storhedstid er 1300- og 1400-tallet, hvor den har store jordbesiddelser. Adelens magt og privilegier blev med tiden færre; og hvad værre var: Slægten uddør i 1646 som adelsslægt, da slægtens overhoved ikke får børn og selv er enebarn. Mere

Fra de kendte til i dag

Fra at være adelslægt bliver "Udsen" nu en bondeslægt på Djursland og i Midtjylland. Siden adelskabet blev tabt i 1646 er der gået 10 generationer. Navnet Udsen er benyttet flittigt, også gennem kvinde-led. Lidt adelig må man have lov at være! Mere

Våbenskjoldet

Udsen-slægtens våbenskjold er det ældst kendte sikre tegn på slægten. Fra år 1230 har klokken været slægtens samlingsmærke. Våbenskjoldet kendes i mange udgaver op gennem tiden; og er blevet brugt i en del kirker i det midtjyske. Mere

Den sidste adelige Udsen

Laurids Ebbesen Udsen blev sidste mand i adelslægten. Trods tre ægteskaber, gode forbindelser og blændende evner; kunne han ikke levere en arving! Men både hans og konernes eftermæle er ganske imponerende. Mere (kort) - Mere (lang) - Gårdene